การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

       วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยนายบุญธรรม โพธิ์สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการที่โรงเรียนได้กำหนด รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา และให้คำปรึกษาในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up