การประชุมเพื่อหารือการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขนาดเล็ก สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี
การประชุมเพื่อหารือการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขนาดเล็ก สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี

         วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีชัยสำราญ พิมณาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ นางสาวพิสดา   อำภาพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง ๖ โรงเรียนขนาดเล็กในสหวิทยาเขตอุดมคมคาคีรี ร่วมประชุมเพื่อหารือในการดำเนินกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขนาดเล็ก สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องเกียรติยศเวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีข้อสรุปว่าให้เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up