การมอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รอบเพิ่มเติม
การมอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รอบเพิ่มเติม

         วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up