การลงนามความร่วมมือ (MOU) การปฏิบัติงาน สายงานการสอน
การลงนามความร่วมมือ (MOU) การปฏิบัติงาน สายงานการสอน

         วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) การปฏิบัติงาน สายงานการสอน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานสำหรับสายงานการสอน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up