การลงพื้นที่ตรวจสอบการขอรับงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
การลงพื้นที่ตรวจสอบการขอรับงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นำโดย นางดณษภร ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.ขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการได้ออกติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบการขอรับงบประมาณ พ.ศ 2566 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ โดยมี นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางาม พิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ ให้การต้อนรับและได้รายงานสภาพปัญหาของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตลอดจนความจำเป็นเร่งร่วนที่สำคัญของการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่เสนอของบประมาณในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เดินทางมาสำรวจลงพื้นที่จริงในครั้งนี้

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up