กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563

         วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา มีพิธีอำลา และกิจกรรมการแสดงทุกระดับชั้น

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up