กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย

1. คุณครูวิจิตต์ แหลมคม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. คุณครูสุนันท์ คำภูมี ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up