กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีสภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์เริ่มอ้วนขึ้น
กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีสภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์เริ่มอ้วนขึ้น

       วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ร่วมกับ นายบุญธรรม  โพธิ์สอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดโครงการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์เริ่มอ้วนขึ้น โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมการประกันสุขภาพ ตำบลนางาม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักภาวะโภชนาการ และการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up