กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563
กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

         วันที่ 1 และ 2 เมษายน 2564 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์  โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างสีขาว และสีเขียว เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางกีฬาและให้นักเรียนห่างไกลจากอบายมุขทุกชนิด

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up