ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up