ประกาศปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ แจ้งกำหนดปิด-เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ดังนี้

ปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วัน ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up