ประเพณีสงกรานต์และประชุมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และมอบวุฒิบัตร
ประเพณีสงกรานต์และประชุมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และมอบวุฒิบัตร

       วันที่ 9 เมษายน 2564 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ เปลี่ยนผ้าทรงพระพุทธรูปประจำโรงเรียน สรงน้ำอวยพรครูผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 และประชุมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และวางแผนการดำเนินการพัฒนาของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และในช่วงเช้าเวลา 08.30 น. งานวิชาการได้มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563 ด้วย

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up