ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวอาริยา มะเสนา
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวอาริยา มะเสนา

       วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยนางปิยะดา  รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวจารุรัตน์  ธนะสูติ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรายนางสาวอาริยา มะเสนา ครั้งที่ 4 หลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งครบ 2 ปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และให้คำแนะนำในการพัฒนาตนเองเพื่อขอมีวิทยฐานะต่อไป

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up