มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 และมอบทุนการศึกษา
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 และมอบทุนการศึกษา

       วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2564 พร้อมมอบทุนการศึกษาแรกเข้า และทุนการศึกษานักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงสุด 3 ลำดับ เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนในการตั้งใจเรียนและพัฒนาตนเองต่อไป

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up