มอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รอบเพิ่มเติม
มอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รอบเพิ่มเติม

    วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2564 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมพะยูงทอง โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up