นายอาคม  แสงซ้าย
นายอาคม แสงซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

กศ.บ.

วิชาเอก

ส่งเสริมการเกษตร
Scroll Up