นางสาวกฤติยาภรณ์  โพชะกะ
นางสาวกฤติยาภรณ์ โพชะกะ
ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา

ค.บ.

วิชาเอก

คณิตศาสตร์
Scroll Up